Wifi-dienst govroam doorbreekt grens van 50.000 ambtenaren